Ричард Бах

Ілюзії

Автор:

Ричард Бах

«Ілюзії»

1844

Описание

Рiчард Девiс Бах (нар. 1936 р.) — американський письменник. Служив в американськiй авiацiї пiлотом, працював у спецiалiзованому журналi «Флайнг» («Льотна справа»). Автор багатьох нарисiв, статей, оповiдань i книг про авiацiю, в тому числi «Чужий на землi» (1963), «Бiплан» (1966), «Нiчого не трапилося» (1969), якi пройшли непомiтними для масового читача i критики. Великий успiх письменниковi приносить повiсть-притча «Чайка на ймення Джонатан Лiвiнгстон», яка виходить з друку наприкiнцi 1970 року, тривалий час очолює список бестселерiв та перекладається багатьма мовами свiту, зокрема на росiйську. Наступнi книги Баха — «Дар, який приносять крила», «Не iснує таких мiсць, як далечiнь» та «Мiст через вiчнiсть» — знову не викликають ентузiазму критики, аж доки в 1977 роцi вiн очаровує читацьку аудиторiю своїми «Iлюзiями». В пресi розгортається гаряча дискусiя, церква засуджує книгу iз своїх амвонiв, Голлiвуд ставить за її мотивами кiнофiльм, видавцi пiдкидають на книжковий ринок все новi й новi видання цього твору, а читач голосує за нього як за помiтне явище в американськiй лiтературi.

1 страница из 66
читать на одной стр.
Настроики
A

Фон текста:

 • Текст
 • Текст
 • Текст
 • Текст
 • Аа

  Roboto

 • Аа

  Garamond

 • Аа

  Fira Sans

 • Аа

  Times

стр.
IЛЮЗIЇ АБО ПРИГОДИ МЕСIЇ МИМОВОЛI Рiчард Девiс Бах

Перекладено за виданням: Richard Bach. Illusions. The Adventures of a Reluctant Messiah. — Delacorte Press / Eleanor Friede. New York, 1977.

© 1977 Richard Bach & Leslie Parish Bach. By arrangement with Delacorte Press / Eleanor Friede Books, a division of the Bantam Doubleday Dell.

З англiйської переклав Валерiй ГРУЗИН

OCR: Volodymyr Mykhayletskyy

11. I прийшов на землю Учитель,що народився на святих просторах Iндiаний зростав на таємничих пагорбахна схiд вiд Форт-Уейна.2. Учитель пiзнавав цей свiту громадськiй школi Iндiани,а коли пiдрiс, опанував професiюавтомобiльного механiка.3. А втiм, Учитель мав знанняi з iнших рук, i з iнших шкiл,i також iз попереднiх своїх життiв.Вiн пам’ятав про це, i та пам’ятьробила його мудрим i сильним,i люди вiдчували його силуй приходили до нього за порадою.4. Учитель вiрив у свiй хистдопомагати й собi i всьому людству,а що вiн вiрив сам, то й iншiбачили його силу i приходили до ньогоз надiєю загоїти свої недугита позбутись життєвих злигоднiв.5. Вiрив Учитель, що кожна людина має праводумати про себе як про сина божого,щиро вiрив, що саме так i є, отожу майстернях та гаражах, де вiн працював,завжди товпилися тi, хто прагнувйого науки та дотику його руки,а на вулицях чекали юрби тих, хто сподiвався,що, коли вiн їх минатиме, на них впаде його тiньi життя їхнє одразу змiниться.6. День крiзь день майстри та власники майстереньплекали надiю, що Учитель покине свiй iнструментi подасться геть, бо юрмились навколо ньоготакi гурти людей, якi не залишали нi йому,нi iншим механiкам мiсцядля лагодження автомобiлiв.7. Врештi, так i сталося: подавсь вiн поза мiсто,i почали називати його Месiєю i чудотворцем;а що всi у це вiрили, то так воно й було.8. Коли пiд час його розмови з людьми налiтала буря,на голови слухачiв не падало жодної краплини;i останнiй у натовпi чув його слова так же ясно,як i перший, незважаючи на блискавки чи грiм у небесах.I вiн завжди повiдав людям притчi.9. I сказав вiн їм: «У кожному з нас закладеносилу нашої згоди бути здоровими чи хворими,багатими чи бiдними, вiльними чи рабами.Ми самi господарюємо цим, а не хто iнший».10. I озвавсь один фабричний робiтник: «Легко вам говорити,Учителю, бо ви маєте дороговказ, а ми — нi,i ви не мусите так тяжко працювати, як мусимо ми.Людинi конче треба працювати, аби здобуватиу цьому свiтi хлiб свiй насущний».11. I правив Учитель у вiдповiдь:

Рецензий к этой книге пока нет, будьте первым!

Оставить рецензию

Код Антибот

ПОХОЖИЕ КНИГИ

Популярные и начинающие авторы, крупнейшие и нишевые издательства